Åpnet porten: – Det er bare å gå her igjen, unger!

foto