Tilsynet vil ha kvelds- og søndags-ro på Gullknapp

foto