Oslo: Sosial stopp, skjenkestopp og arrangementstopp

foto