EMA: Vaksinen fungerer trolig også mot ny mutasjon

foto