Vil utsette flere sykehusbygg på grunn av kraftig kostnadsøkning