Aksjonerte mot 13 bilverksteder – stengte seks

foto