Kastet ut, mistet studieplassen og måtte gå på Nav