Flere innleggelser, flere smittede og økt R-tall i forrige uke

foto