Skoleelev dømt for å ha forfalsket legeerklæringer