Her har motor-tyvene vært: – For tidlig å si noe om sammenheng