– Sørlandske kvinner "mobbes" hjem til kjøkkenbenken

foto