Firebarnspappa og 10-timersdager: – Yrket er nesten uoverkommelig

foto