Disse hyttetomtene har alt, bortsett fra kjøpere...

foto