– Farmen er av større verdi for selvfølelsen enn for turistene

foto