Statoil tause om hvor mange som vil ha sluttpakke

foto