Naboer får ikke stoppet nytt boligfelt på Hisøy

foto