Denne tiuren sloss med skiløper i 20 minutter

foto