Guri skrev debattinnlegget som Løke mener han mistet jobben av

foto