Advarer etter eggkasting: – Halloween gir ikke fritak for straff