Debatt: Ta deg sammen – er du blitt redaktør nå, Harald Danielsen?