Hauglie om utvidet permitteringstid: – Bra for alle parter