40 nye hytter ved Blindleia vekker reaksjoner

foto