Har tatt ut 27 millioner fra barnevernselskap

foto