Lammene ble destruert da merkingen ikke var god nok

foto