49 år gamle Fall, eller plastikkmannen som han er kjent som, er godt synlig der han vandrer rundt på Yarakh stranda ved hovedstaden Dakar. Han er dekket av fargerike plastposer, kopper og annet plastsøppel. Når han går rasler og knitrer det fra plast som henger nedover hele kroppen. Selv kaller han plasten for uniformen sin.

– Det er ikke noe kostyme, understreker han mens han legger ut om alle problemene som plastforurensningen forårsaker.

Og – for å gjøre det klinkende klart – på brystet hans henger et skilt der det står skrevet på fransk: Nei til plastposer.

Den tidligere soldaten og trebarnsfaren understreker at plastforurensning er en økologisk katastrofe. Det er gift for havet, for befolkningen. Det er helseskadelig.

Under verdens miljødag i 2011 besluttet han å vekke verdens oppmerksomhet om alle farene med plast. Siden den gang har han gått rundt som en levende plastfigur. Han har besøkt byer og strender over hele det vestafrikanske landet og han har grunnlagt miljøforeningen Clean Senegal. Hans mål er å øke bevisstheten om forsøplingen og oppmuntrer til gjenbruk og resirkulering.

Den gode ånd

Når han vandrer rundt på stranda roper en gruppe barn: «Kankurang! Kankurang kommer!»

Kankurang er en del av kulturarven til Senegal og Gambia, og symboliserer ånden som sørger for orden og rettferdighet, og regnes som en beskytter mot ondskap.

Denne Kankurangen forteller barna om plastforurensning og oppfordrer dem til å respektere miljøet.

– Klimaendringer er reelle, så vi må prøve å endre livsstilen vår, endre atferden vår slik at vi kan tilpasse oss endringene, sier han.

Selve produksjonen av plast bidrar til klimagassutslipp, hovedårsaken til den globale oppvarmingen. I tillegg kommer altså plastforurensningen. Og utviklingen ser ennå ikke ut til å gå i riktig retning: Global plastproduksjon er beregnet å firedobles innen 2050, ifølge FNs miljøprogram og GRID-Arendal i Norge.

Moudou Fall sier at mange kanskje ser på ham som gal.

– Men ofte kjenner disse personene ikke til omfanget av problemet. De kan endre synspunkt når jeg får en sjanse til å forklare, sier han.

Han hadde heller ikke støtte fra barna og kona i starten, men nå både forstår og respekterer de arbeidet hans.

Forbud noen plastprodukter

I 2020 vedtok Senegal en lov som forbød noen plastprodukter. Når man ser de mengdene av plast som ligger utover strendene utenfor Dakar, ser det ikke ut til at forbudet har hatt noen effekt.

Senegal er langt fra alene å slite med forsøplingen. Hvert år produserer verden en svimlende mengde plast, og svært mye av den kommer på avveie. Plast skader miljøet både til havs og på land, tetter vannveier og dreper sakte dyr som har fått i seg for store mengder.

Fall håper at budskapet hans om plast gir gjenklang også blant verdens ledere.

– Afrikas ledere må våkne opp og jobbe sammen for å bekjempe plastforurensningen, mener han.