Her krangler kommunen og veivesenet om fartsgrensa: - Arrogant og provoserende