Leder: Rettsstaten besto ikke testen, da «tyskertøsene» ble fratatt passet

foto