Arbeiderne mangler papirer, men imponerte statsråden

foto