Dette er oppstillingsplassen for barnetoget: – Livsfarlig

foto