Hevder Frp-Nilsen kan bidra til å fremme rasisme og fremmedfrykt