Til alle som sendte gaver og deltok i dåpen min!

foto