Marinegaster og lokale i tottene på hverandre

foto