McDonalds serverer info om Stine Sofies nye senter på 1,5 mill. brett

foto