Mens strømmenettet må utbedres: Kommunene henter store utbytter fra nettselskapene

foto