Leke­tøykon­gens veiklage ble avvist - bruken må opphøre med øyeblik­kelig virkning

foto