Seks personer reddet ut med redningshelikopter i Ål