Men noen reforhandling av regjeringsplattformen blir blankt avvist av finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– At verden har forandret seg mye siden i fjor, er det jo ingen tvil om. Men det gjør jo bare de verdiene som er nedfelt i Hurdalsplattformen, enda mer relevante. Hovedretningen ligger fast, slår Vedum fast overfor NTB.

Venstre-leder Guri Melby mener på sin side at plattformen etter bare ett år har gått ut på dato.

– Pussig situasjon

Hun viser til at flere av løftene i plattformen allerede er lagt bort, og at statsminister Jonas Gahr Støre har gått langt i å signalisere at deler av politikken fra Hurdal må legges til side.

– Vi er i en litt pussig situasjon der statsministeren i praksis har avlyst regjeringsplattformen, uten at regjeringen har lagt fram en ny plattform, sier hun.

Men at plattformen er avlyst, er Vedum helt uenig i.

– Høstens budsjett har en veldig tydelig profil som er helt i tråd med Hurdalsplattformen, sier han og løfter særlig fram punktene om nasjonal kontroll og beredskap.

– De tingene har jo kommet enda høyere opp. Vi skulle styrke Forsvaret og Heimevernet. Men det er klart at dette har gått fortere enn vi hadde tenkt, sier Vedum, som karakteriserer Melbys uttalelser som «et politisk spill-utspill» fra Venstre.

– Jeg skjønner at Venstre vil ha en annen regjeringserklæring, for de vil jo ha en annen politikk. Men det er helt uaktuelt å reforhandle regjeringsplattformen.

Savner langsiktighet

Over ett år er gått siden Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble enige om sitt viktigste politiske dokument på Hurdalsjøen Hotell utenfor Oslo. Siden da har Russland startet en blodig krig i Ukraina, energiprisene har skutt i været, og høy inflasjon herjer i verdensøkonomien.

– Jeg synes vi ser en regjering som løser krisen her og nå, uten en langsiktig plan for hvordan vi skal komme ut av det og hva som skal være resultatet på den andre siden, sier Melby.

– Både velgerne, men også veldig mange aktører i samfunnet vårt fortjener litt mer forutsigbarhet. Hvordan skal for eksempel næringslivet forholde seg til den gedigne skatteregningen som kom i statsbudsjettet? Kan de vente seg ytterligere økninger i de neste årene?

Flere Hurdal-brudd

Melby har notert følgende i regjeringens forslag til statsbudsjett som hun mener er direkte brudd på Hurdalsplattformen:

* Hurdal: «Videreutvikle kommunenes verktøykasse i natur og klimaarbeidet». Budsjettet: Kutter klimasats.

* Hurdal: «Høyere utdanning i Noreg skal være gratis, òg for internasjonale studenter.». Budsjettet: Innfører skolepenger for internasjonale studenter.

* Hurdal: «Sørge for en rettferdig klimapolitikk ved at det betales merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.» Budsjettet: Moms på nye elbiler over 500.000 kroner.

Melby viser også til at regjeringen lovte en «forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk overfor næringslivet», men likevel kommer med store nye skattegrep i statsbudsjettet som næringslivet ikke vet hvor lenge skal gjelde.

Ny sikkerhetspolitisk situasjon

Den dramatiske sikkerhetssituasjonen i verden gjør det også nødvendig med en oppdatering av regjeringsplattformen, mener Melby.

– I regjeringsplattformen står det at Norge skal ha tettere samarbeid med Russland, og det står i praksis at vi skal ha mindre samarbeid med EU, sier Melby.

– Jeg tror ikke at Jonas Gahr Støre mener det i dag. Men jeg vil gjerne vite hva han mener om sikkerhetspolitikken, ikke bare akkurat her og nå. Men også i et litt lengre perspektiv.