Etterforskere fra forsikringsselskapet er på plass på branntomta