Fare for at enda flere kan miste jobben på Kitron ASA

foto