Først ble han lurt for 3.000 kroner – så lurte han seg selv

foto