Ekspertutvalg venter prisvekst på 4,1 prosent – nye krav om økt kjøpekraft i år