Omsider skal trengende få et offentlig toalett på Lyngør