Stormberg-leder anklages for å bygge ulovlig vei i strandsonen