Saktegående E18-kø: Må beregne en time lengre kjøretid