Hurtigrutens konsernsjef: Evaluering viser svikt i flere interne prosedyrer

foto