Sykefraværet i Arendal går ned: 20 prosent står for 80 prosent av fraværet