Frolending ettergått for avtaler med god bekjent – Er ikke riktig fremstilt

foto