Forbereder seg på smittetopp – ansatte på sykehuset bes ta ut tidlig ferie