Ungdom i Arendal er mindre fornøyd: Bruken av smertestillende øker

foto