Halvor og Magnus får ny motorvei rett forbi skolen

foto